Shinkyokushin

Po śmieci twórcy stylu Kyokushin Masutatsu Oyamy w 1994 roku Międzynarodowa Organizacja Karate (IKO) rozbiła się na kilka innych grup. Jeden z najlepszych uczniów Oyamy - Kenji Midori założył Shinkyokushin tworząc organizację alternatywną do IKO pod nazwą World Karate Organisation (WKO) zwaną też IKO2.

Założeniem Shinkyokushin jest kontynuowanie nauk Masutatsu Oyama i propagowanie filozofii kyokushin. Shihan Midori upatruje esencję karate w słowach Oyamy: "Trzymaj głowę nisko (bądź pokorny), oczy wysoko (bądź ambitny), miej usta zamknięte (bądź opanowany i spokojny wewnętrznie); bądź posłuszny wobec starszych i dawaj coś z siebie innym". Kontynuując filozofię Kyokushin, Midori dodał pojęcie "Shin" co oznacza "umysł". Głównym celem Shinkyokushin staje się zatem doskonalenie umysłu, co w swym ostatecznym wyrazie ma przyczyniać się do szerzenia pokoju na świecie. 

Shihan Kenji Midori wyznaczył swojej organizacji trzy główne cele: edukację młodych ludzi, współpracę i kontakty międzynarodowe oraz zaangażowanie społeczne. Shinkyokushin poprzez naukę karate propaguje wśród młodych ludzi zdrowy styl życia, oparty na rozwijaniu swojego ciała i ducha, uczy szacunku do innych, panowania nad własnymi emocjami, kształtuje charakter i dba o rozwój umysłu. Podstawą działań WKO jest ścisła współpraca międzynarodowa i utrzymywanie kontaktów, co wyraża się również w strukturach samej organizacji, gdzie kompetencje decyzyjne rozdzielane są w sposób demokratyczny na wszystkie kraje członkowskie. Poprzez realizację tych zadań Shinkyokushin przyczynia się do wychowywania zdrowego i wartościowego pokolenia, mającego pozytywny stosunek do świata i innych, wpływa na utrzymywanie i inspirowanie przyjaznych relacji między krajami i podejmowania wspólnych działań dających społeczne korzyści, a to wszystko przyczynia się w swojej istocie to szerzenia pokoju na świecie. Organizacja aktywnie uczestniczy również w różnych akcjach społecznych, miedzy innymi podejmując działania charytatywne na rzecz instytucji zajmujących się przeciwdziałaniem i zwalczaniem choroby szpiku kostnego.

Ideę Shinkyokushin obrazuje symbol Kokoro, który wyraża jedność umysłu, umiejętności i zdolności oraz ciała. Nierozerwalność tych 3 elementów jest podstawą i warunkiem rozwijania się w duchu Budo.