System pasów

OBI czyli pas nadawany w karate odzwierciedla poziom wyszkolenia karateki. W Karate obowiązuje system 10 stopni uczniowskich określanych jako "kyu" w kolejności od najniższego 10. kyu do 1. kyu, który jest najwyższym stopniem uczniowskim. Każdy stopień uczniowski odzwierciedla kolor pasa i charakterystyczny pagon. Przed zdobyciem jakiegokolwiek stopnia kyu obowiązuje ćwiczącego biały pas, następnie przyznawane są pasy w różnych kolorach, poza czarnym. Czarny pas oznacza stopień mistrzowski. Najniższy stopień mistrzowski to 1.dan - czarny pas ze złotym pagonem, najwyższym stopniem mistrzowskim jest 10.dan z odpowiednią liczbą 10 złotych pagonów. 

Zdobycie kolejnych stopni w karate wymaga zdania egzaminu, który przeprowadzany jest według aktualnie obowiązujących wymagań. Zdający musi wykazać się przede wszystkim odpowiednim poziomem wytrenowania w zakresie technik, kata, walki kontaktowej (od 7. kyu) oraz przygotowania kondycyjnego i sprawnościowego. Dokładny zakres tych elementów egzaminu określają aktualnie obowiązujące wymagania na poszczególne stopnie. Zdając na kolejny stopień egzaminowany wykonuje również elementy wymagane na stopnie niższe. 

Posiadany stopień determinuje również tytuł jakim zwracamy się do karateki. Karatekę posiadającego stopień od 10. kyu do 2 .dan określa się, według nomenklatury japońskiej, jako Sempai, co oznacza starszego rangą. W powszechnym rozumieniu określmy tak również wszystkich współćwiczących w powyższym zakresie stopni. Osoba posiadająca 3. i 4. dan to Sensei czyli nauczyciel, mistrz. 5.dan wzwyż to Shihan - termin ten ma oznaczać nauczyciela z wyższym stopniem, "godnego naśladowania"

Aktualny wykaz stopni uczniowskich stopni senior oraz junior do lat 16 wraz z odpowiadającymi im pasami

Początkujący, bez stopnia - biały pas.

10.Kyu - senior - pomarańczowy pas
10.1 - junior pomarańczowy pas + jeden czerwony pagon
10.2 - junior pomarańczowy pas + dwa czerwone pagony 

9.Kyu - senior - pomarańczowy pas + jeden niebieski pagon
9.1 - junior pomarańczowy pas + jeden niebieski pagon + jeden czerwony pagon
9.2 - junior pomarańczowy pas + jeden niebieski pagon + dwa czerwone pagony

8.Kyu - senior - niebieski pas
8.1 - junior niebieski pas + jeden czerwony pagon
8.2 - junior niebieski pas + dwa czerwone pagony

7.Kyu - senior - niebieski pas + jeden żółty pagon
7.1 - junior niebieski pas + jeden żółty pagon + jeden czerwony pagon
7.2 - junior niebieski pas + jeden żółty pagon + dwa czerwone pagony

6.Kyu - senior - żółty pas
6.1 - junior żółty pas + jeden czerwony pagon
6.2 - junior żółty pas + dwa czerwone pagony

5 Kyu - senior - żółty pas + jeden zielony pagon
5.1 - junior żółty pas + jeden zielony pagon + jeden czerwony pagon
5.2 - junior żółty pas + jeden zielony pagon + dwa czerwone pagony

4 Kyu - senior - zielony pas
4.1 - junior zielony pas + jeden czerwony pagon
4.2 - junior zielony pas + dwa czerwone pagony

3 Kyu - senior - zielony pas + jeden brązowy pagon
3.1 - junior zielony pas + jeden brązowy pagon + jeden czerwony pagon
3.2 - junior zielony pas + jeden brązowy pagon + dwa czerwone pagony

2 Kyu - senior - brązowy pas
2.1 - junior brązowy pas + jeden czerwony pagon
2.2 - junior brązowy pas + dwa czerwone pagony

1 Kyu - senior - brązowy pas + jeden czarny pagon
1.1 - junior brązowy pas + jeden czarny pagon + jeden czerwony pagon
1.2 - junior brązowy pas + jeden czarny pagon + dwa czerwone pagony